Podani komentarji na predlog Družinskega zakonika

Podane pobude in predlogi v zvezi s predlogom Družinskega zakonika (30. oktober, pdf, 40 kb).

Pripombe oz. komentarje na predlog Družinskega zakonika, ki jih bo zainteresirana javnost vpisala v obrazec na vstopni spletni strani najkasneje do 28.10.2009, bo Pravno-informacijski center nevladnih organizacij v okviru projekta »NVO v procesu odločanja«, ki ga sofinancira TRUST za civilno družbo v Srednji in Vzhodni Evropi, zbral, uredil, ustrezno argumentiral in poslal na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

MDDSZ, druga ministrstva in pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti morajo v postopku sprejemanja predpisov, ki lahko pomembneje vplivajo na okolje, omogočiti javnosti seznanitev z osnutkom predpisa in dajanje mnenj in pripomb. Z javnim naznanilom v svetovnem spletu pristojni organ obvesti javnost o kraju, kjer je osnutek predpisa dostopen, načinu in času dajanja mnenj in pripomb. Javnost ima pravico vpogleda in možnost dajanja mnenj in pripomb na osnutek predpisa v trajanju najmanj 30 dni.
{!jomcomment}