natisni E-pošta

Podane pripombe na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1C) (17. julij 2009, pdf, 349 kb)

Pripravljavec predpisa: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)

Predmet: Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja (ZVO-C)

Časovni okvir: 12. junij - 17. julij 2009

Kaj se spreminja: Bistvene spremembe zakona se nanašajo na prenos zahtev treh evropskih direktiv v slovenski pravni red. Druge spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na dopolnitve pri izdajanju okoljevarstvenih soglasij in okoljevarstvenih dovoljenj ter z namenom odprave redakcijskih napak.
Več...

Kaj bo s podanimi komentarji: objavljeni na forumu, sodelujočim se s strani Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (Matej Verbajs, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , telefon: 01 521 18 88) nudi ustrezna tehnična in pravna pomoč pri oblikovanju predlogov, pripombe se lahko zbere in posreduje pripravljavcu predpisa (razen če sodelujoči to ne želi, oziroma jih bo poslal sam na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. oz. na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana).

Odziv pripravljavca: Javnost ima pravico vpogleda in možnost dajanja mnenj in pripomb na osnutek predpisa v trajanju najmanj 30 dni. Ministrstvo preuči mnenja in pripombe javnosti in jih v primeru sprejemljivosti na primeren način upošteva pri pripravi predpisa. Več...

Povezave do osnutka zakona: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/dokumenti/zvo1_c_osnutek.doc (doc, 475 kb).
Več...

Povezave do direktiv: http://www.sodeluj.net/posvetovanje-zvo/predmet-posvetovanja.html#direktive.
{jomcomment lock}