Seznam podpisnikov

181. Peter Šavnik
182. Časlav Stojanovič
183. Elizabeta Jacinger
184. Kržan M.
185. Drago Flis
186. Jernej Šink
187. Melanija Jamnik
188. Janez Toni
189. selvira železnik SMS EVROPSKI ZELENI podp.konvencije
190. Nevenka Mulej
191. Ayana Pešec
192. Ana Tulipan
193. Marta Kovačič
194. Marina Kovač
195. Franjo Seme
196. Samo Žebavec
197. Milena Jesenko
198. Jelka Piškur
199. Mikana Gregorčič
200. David Rihtaršič
201. Bernard Ložar
202. Mirica Ačko
203. Karmen Potokar
204. Narcisa Košir
205. Osman Zec
206. Klemen Bizjak
207. Majda dr. Mazovec
208. Andrej Stermecki
209. Nevenka Šušmelj
210. Grega Petek