Seznam podpisnikov

211. Goran Živkovič
212. Urban Žvar B.
213. Marjeta Kuralt
214. Alenka Bizjak
215. Magda Mihelič
216. Nataša Hager
217. Špela Božnar
218. Stane Hering
219. Nevenka Tomšič
220. Dušan Žurga
221. Irena Gačnik
222. Lučka Kodrič
223. Ida Zalokar
224. Jasminka Salanovič
225. Barbara Vodopivec
226. Marija Vrhovnik
227. Marko Djordjević
228. Petra Stanič
229. Alenka Zelenc
230. Primož Makuc
231. Andreja Smolej
232. Ivica Žnidaršič
233. Gašper Jesenšek
234. Ferid Avdić
235. Julija Hoda
236. Andrej Kelenc
237. Tatjana Kumar
238. Jernej Kemda
239. Cvetka Šavel
240. Andreja Murgelj