Delovna skupina

E-pošta natisni

Na 6. kongresu prostovoljstva, ki je potekal januarja 2008 na Bledu, se je ustanovila delovna skupina za sistemsko ureditev prostovoljstva, ki si je zadala naloge:

 • vsebinsko ažuriranje predloga Zakona o prostovoljskem delu, vzpostavitev dialoga z MDDSZ s ciljem, da se sprejme terminski plan za sprejem zakona,
 • priprava argumentov, s katerimi bomo podprli zahtevo za podporo Zakonu o prostovoljskem delu in načrt lobiranja,
 • priprava pregleda prostovoljskega dela glede na raznolikost,
 • sestava nabora prostovoljskega dela,
 • priprava predlogov za izboljšanje položaja prostovoljcev,
 • ureditev nabora možnih bonitet za prostovoljce,
 • razmislek o možnostih oprostitve davka za donatorje.

Delovna skupina je 12. marca 2009 sprejela sklep in prevzela naloge Nevladne delovne skupine za ureditev prostovoljstva za urejanje odprtih vprašanj za prostovoljstvo in s tem nadaljuje osnovno poslanstvo iz kongresa prostovoljstva.  Nevladne delovne skupine za civilni dialog, sistemsko-pravni okvir, zaposlovanje v NVO, financiranje NVO in prostovoljstvo so bile ustanovljene z namenom tekoče ter čim kvalitetnejše komunikacije med nevladnimi sektorjem in njegovimi predstavniki v področnih delovnih skupinah vladne Medresorske delovne skupine za usklajevanje odprtih vprašanj na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami. S tem bomo lahko dosegli širšo participacijo NVO pri reševanju vprašanj, povezanih s podpornim okoljem za delovanje nevladnega sektorja, ter posledično tudi čim bolj usklajena ter tem kvalitetnejša stališča, ki jih bodo naši predstavniki zastopali pred vlado.

Delovna skupina deluje odprto. Kot osnova delovanju služi  Poslovnik (65 kb). Sestaja se vsak prvi delovni četrtek v mesecu v prostorih Slovenske filantropije, na Poljanski cesti 12, v Ljubljani. Vse zainteresirane organizacije vabimo, da prisostvujejo na rednih mesečnih sestankih ali podajo svoja stališča na forumu in s svojimi znanji in predlogi snujejo pot sistemski ureditvi prostovoljstva. Datumi srečanj Delovne skupine za sistemsko ureditev prostovoljstva (97 Kb).

V delovno skupino so bili na kongresu določeni:

 • Ema Verbnik, Območno združenje Rdečega križa Ljubljana,
 • Aleksander Doplihar, Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja,
 • Janez Matoh, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez,
 • Tomaž Mikuš, Mladinski informacijski center,
 • Vida Ban, Zveza prijateljev mladine Krško,
 • Tereza Novak, Slovenska filantropija in
 • Senka Vrbica, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC.

Zapisniki sestankov delovne skupine NVO za sistemska vprašanja prostovoljstva :

Zapisnik 1. sestanka delovne skupine (13.2.2008): Zapisnik 1. sestanka delovne skupine (40 Kb).

Zapisnik 2. sestanka delovne skupine (6.3.2008).

Zapisnik 3. sestanka delovne skupine (3.4.2008): Zapisnik 3. sestanka delovne skupine (33 Kb).

Zapisnik 4. sestanka delovne skupine (15.5.2008): Zapisnik 4. sestanka delovne skupine (66 Kb).

Zapisnik 5. sestanka delovne skupine (5.6.2008): Zapisnik 5. sestanka delovne skupine (60 Kb).

Zapisnik 6. sestanka delovne skupine (27.7.2008): Zapisnik 6. sestanka delovne skupine (68 Kb).

Zapisnik 7. sestanka delovne skupine (4.9.2008): Zapisnik 7. sestanka delovne skupine (66 Kb).

Zapisnik 8. sestanka delovne skupine (9.10.2008): Zapisnik 8. sestanka delovne skupine (62 Kb).

Zapisnik 9. sestanka delovne skupine (6.11.2008): Zapisnik 9. sestanka delovne skupine (70 Kb).

Zapisnik 12. sestanka delovne skupine (12.3.2009): Zapisnik 12. sestanka delovne skupine (60 Kb).

Zapisnik 13. sestanka delovne skupine (2.4.2009): Zapisnik 13. sestanka delovne skupine (77 Kb).

Zapisnik 14. sestanka delovne skupine (16.4.2009): Zapisnik 14. sestanka delovne skupine (70 Kb).

Zapisnik 15. sestanka delovne skupine (7.5.2009):

Zapisnik 16. sestanka delovne skupine (4.6.2009): Zapisnik 16. sestanka delovne skupine (60 Kb).

Zapisnik 17. sestanka delovne skupine (2.7.2009): Zapisnik 17. sestanka delovne skupine (58 Kb).

 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login