E-pošta natisni

I. Javna razprava o Predlogu Zakona o prostovoljstvu:

V četrtek, 8. 7. 2010 je Ministrstvo za javno upravo je odprlo javno razpravo o Predlogu Zakona o prostovoljstvu, za katerega si nevladne organizacije prizadevajo že vse od leta 2004. Predlog zakona je nastal na podlagi osnutka, ki so ga pripravile nevladne organizacije in dela medresorske delovne skupine, v kateri sta poleg predstavnikov različnih ministrstev sodelovali tudi dve predstavnici nevladnih organizacij. Zakon je zelo pomemben za razvoj prostovoljskih organizacij, spodbujanje prostovoljstva in varstvo prostovoljcev.

Lepo vabljeni, da na spletnem portalu Sodeluj.net, ki je namenjen sooblikovanju sistemske ureditve prostovoljstva s strani nevladnih organizacij (NVO), posredujete amandmajske in vsebinske pripombe na posamezne člene predloga Zakona o prostovoljstvu in splošne komentarje na širši kontekst predloga Zakona o prostovoljstvu.

Rok za posredovanje predlog in komentarjev je 8. september. V tem času bo organiziranih več javnih razprav širom Slovenije. Predlog zakona je obljavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in na spletni strabni www.prostovoljstvo.org. Svoje predloge in komentarje lahko pošljete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Predloge bo obravnavala nevladna delovna skupina za prostovoljstvo, ki bo na koncu razprave podala skupna nevladna stališča. Svoje predloge lahko pošljete tudi neposredno na MJU, in sicer na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Predlog Zakona o prostovoljstvu, 142 kb (členi)

Predlog Zakona o prostovoljstvu, 708 kb (razlogi za sprejem, postopek priprave, področna zakonodaja, načela, ocena stanja itd).

 

II. Časovni pregled oblikovanja predloga Zakona o prostovoljstvu:

Predlog Zakona o prostovoljstvu je ob javnih razpravah z nevladnimi organizacijami nastal že leta 2004, od tedaj pa nevladne organizacije pričakujemo njegov sprejem.

Na 6. kongresu prostovoljstva na Bledu v januarju 2008 je bila ustanovljena delovna skupina za sistemsko ureditev prostovoljstva. Skupina je v letu 2008 iskala in pridobila podporo različnih pomembnih organov pri sprejemanju zakona. Ker je od prvega oblikovanja predloga zakona minilo že kar nekaj časa, je skupina predlog pregledala v luči novih spoznanj in praks, ki so se oblikovale v zadnjih štirih letih, upoštevajoč pravno ureditev v drugih evropskih državah. Delovna skupina je novi osnutek predloga zakona o prostovoljstvu predstavila in podala v širšo obravnavo na Forumu ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva, 5. decembra 2008.

Sprejete komentarje je delovna skupina v spomladanskem času pretehtala in oblikovala nov predlog Zakona o prostovoljstvu. Februarja 2009 sta bili na strani nevladnih organizacij imenovani tudi dve predstavnici nevladnih organizacij v medresorski vladni skupini za ureditev prostovoljstva Tereza Novak iz Slovenske filantropije in Helena Zevnik iz Slovenske Karitas. Delovna skupina je 12. marca 2009 sprejela sklep in prevzela naloge Nevladne delovne skupine za ureditev prostovoljstva za urejanje odprtih vprašanj za prostovoljstvo in s tem nadaljuje osnovno poslanstvo iz kongresa prostovoljstva. Nevladne delovne skupine za civilni dialog, sistemsko-pravni okvir, zaposlovanje v NVO, financiranje NVO in prostovoljstvo so bile ustanovljene z namenom tekoče ter čim kvalitetnejše komunikacije med nevladnimi sektorjem in njegovimi predstavniki v področnih delovnih skupinah vladne Medresorske delovne skupine za usklajevanje odprtih vprašanj na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami. S tem bomo lahko dosegli širšo participacijo NVO pri reševanju vprašanj, povezanih s podpornim okoljem za delovanje nevladnega sektorja, ter posledično tudi čim bolj usklajena ter tem kvalitetnejša stališča, ki jih bodo naši predstavniki zastopali pred vlado.

Delo skupine je odprto. Predstavnici predloge sprejemata na forumu in na sestankih, ki potekajo vsak prvi delovni četrtek v mesecu ob 9. uri na Slovenski filantropiji, Poljanski 12 v Ljubljani in redno preko srečevanj z nevladnimi organizacijami.

Delo delovne skupine se torej ne bo končalo s sprejetjem zakona, ampak bo še naprej delovala za reševanje odprtih vprašanj, ki se bodo pojavljala ob implementaciji zakona ali na drugih področjih.

 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login