E-pošta natisni
1. člen
(namen zakona)


S tem zakonom se določajo skupni in splošni minimalni pogoji za opravljanje organiziranega prostovoljskega dela, kot ga opredeljuje ta zakon, ter vloga države, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in drugih organizacij, ki delujejo na področju prostovoljskega dela pri vzpodbujanju in razvoju prostovoljskega dela.

Komentarji

avatar Simon Delakorda
0
 
 
Vljudno vabljeni k posredovanju amandmajskih in vsebinskih pripomb na posamezne člene predloga Zakona o prostovoljskem delu (izboljševanje formulacij, krajšanje ali podaljševanje posameznih členov).

Simon Delakorda, moderator
Ne razume točno, zakaj govorimo o prostovoljskem delu in ne o prostovoljnem delu? Jaz vidim razliko med tema dvema terminoma v tem, koga oziroma kaj postavljajo v ospredje. Pri prostovoljskem delu gre za prostovoljca oziroma prostovoljko, pri prostovoljnem delu pa gre za delo. A ni mogoče bolj pomembno delo, ki se opravlja, kot to, kdo ga opravlja? A ni pomembno, da se nekomu prostovoljno pomaga, kot to, kdo mu prostovoljno pomaga?

Člen napoveduje, da bo določal pogoje, zakaj pa ne bo določal tudi pravic?
Z besedo prostovoljsko delo želimo postaviti ločnico med organiziranim in neorganiziranim prostovoljstvom. Beseda je že večkrat sprožila polemika, klub temu se je skupina skoraj enotno odločila za izraz prostovoljsko na svojem 10. sestanku, 8. januarja 2009.
V pogoje so vključene tako dolžnosti kot rpavice vseh vključenih.
No, ideja komentarjev je verjetno, da se sproži debata o zakonu tudi zunaj zaključene skupine. Če se je ta skupina skoraj enotno odločila za izraz prostovoljsko, potem verjetno ne bo težko napisati kaj argumentov za to odločitev. Jaz sem svoj argument, zakaj se mi zdi bolje prostovoljno napisal. Namreč da se mi zdi boljši poudarek na delu kot na osebah. Vsaj jaz osebno ne prostovoljim zaradi mojega ega, ampak zaradi dela, ki ga na takšen način opravim.
Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login