Komentarji in vprašanja

E-pošta natisni

(Stran arhivirana 15. julija 2010)

Podajte svoje mnenje, komentar.

Podaja komentarjev vam omogoča usmerjanje dela skupine, odpiranje novih nezastavljenih vprašanj pa nam omogoča preprečevanje slepih peg, ki bi lahko vodile v zakon, ki ne bi urejal vsega ali ne bi bil dovolj učinkovit.

Vaše komentarje lahko posredujete preko spletnega foruma v naslednji obliki:

bubble4 Želim posredovati splošni komentar na širši kontekst Predloga zakona o prostovoljskem delu (definicije, koncepti, vsebine, ukrepi itd.);

bubble6 Želim posredovati amandmajske in vsebinske pripombe na posamezne člene predloga Zakona o prostovoljskem delu (izboljševanje formulacij, krajšanje ali podaljševanje posameznih členov);

bubble4 Želim posredovati komentarj in dopolnila na Preglednico prostovoljskega dela (pregled in popis področij prostovoljskega dela).

 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login