14. člen (načelo varstva otrok, mladoletnih oseb in oseb, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost)

E-pošta natisni
14. člen
(načelo varstva otrok, mladoletnih oseb in oseb, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna
sposobnost)

(1) Otroci do dopolnjenega 15. leta lahko, samo pod nadzorom mentorja ali mentorice (v nadaljnjem besedilu: mentor), opravljajo le prostovoljsko delo, ki prispeva k njihovi vzgoji in osebnostnemu razvoju ter ne ogroža njihovega zdravja, razvoja ali jih ovira pri izpolnjevanju šolskih obveznosti.

(2) Mladoletne osebe in osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost lahko opravljajo prostovoljsko delo le pod nadzorom mentorja. Opravljajo lahko le tisto prostovoljsko delo, ki je primerno njihovi starosti in psihofizičnim zmožnostim.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login