18. člen (obličnost dogovora o prostovoljskem delu)

E-pošta natisni

18. člen
(obličnost dogovora o prostovoljskem delu)

(1) Dogovor o prostovoljskem delu je sklenjen v pisni obliki. Če se s tem strinjata obe stranki dogovora in če to ne nasprotuje določbam tega zakona je dogovor lahko sklenjen tudi ustno.

(2) Sklenitev dogovora v pisni obliki je obvezna:
- če to zahteva prostovoljec, njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik ali prostovoljska organizacija
- v primerih prostovoljskega dela slovenskih državljanov v tujini,
- v primerih dolgotrajnega prostovoljstva,
- v primerih prostovoljskega dela otrok do dopolnjenega 15. leta in mladoletnih oseb ter oseb, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, v skladu s štirinajstim členom tega zakona ter

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login