22. člen (prenehanje dogovora o prostovoljskem delu)

E-pošta natisni

22. člen
(prenehanje dogovora o prostovoljskem delu)

Dogovor o prostovoljskem delu preneha veljati:
- s potekom časa, za katerega je bil sklenjen,
- sporazumno ali z odpovedjo ene od strank,
- z dnem dokončnosti odločbe o omejitvi ali odvzemu poslovne sposobnosti prostovoljca, če dogovorjeno prostovoljsko delo presega obseg poslovne sposobnosti prostovoljca ali če zakoniti zastopnik ali pristojni center za socialno delo ne poda pisno soglasje za nadaljevanje prostovoljskega dela,
- z dnem nastopa okoliščin iz drugega odstavka 12. člena tega zakona,
- z dnem prenehanja delovanja prostovoljske organizacije, ki nima pravnega naslednika,
- iz drugih razlogov, ki so z dogovorom o prostovoljskem delu dogovorjeni ter
- v drugih primerih določenih s tem zakonom.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login