27. člen (zavarovanje za primer brezposelnosti)

E-pošta natisni
27. člen
(zavarovanje za primer brezposelnosti)

(1) Prostovoljcu s statusom brezposelne osebe zaradi opravljanja prostovoljskega dela ne prenehajo pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, ki so mu bile priznane v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti.

(2) Prostovoljec iz prejšnjega odstavka tega člena je dolžan o opravljanju prostovoljskega dela v skladu s tem zakonom pisno obvestiti pristojno službo Zavoda RS za zaposlovanje, ki to okoliščino ustrezno upošteva pri izpolnjevanju obveznosti prostovoljca po zakonu, ki ureja zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login