30. člen (odgovornost za nastalo škodo)

E-pošta natisni
30. člen
(odgovornost za nastalo škodo)


(1) Za škodo, ki jo povzroči prostovoljec uporabniku prostovoljskega dela ali tretjim osebam odgovarja po načelu objektivne odgovornosti prostovoljska organizacija, v skladu s predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja.

(2) Če se dokaže, da je bila škoda povzročena namerno ali zaradi hude malomarnosti prostovoljca, ima prostovoljska organizacija, ki je škodo poravnala v skladu s prejšnjim odstavkom, pravico do regresnega zahtevka za poplačilo celotne izplačane odškodnine.

(3) Prostovoljska organizacija lahko zavaruje svojo odgovornost za ravnanje prostovoljcev do tretjih oseb.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login