37. člen (strategija razvoja prostovoljstva)

E-pošta natisni
37. člen
(strategija razvoja prostovoljstva)









(1) Z namenom spodbujanja prostovoljstva Vlada Republike Slovenije sprejme strategijo razvoja prostovoljskega dela (v nadaljnjem tekstu: Strategija).

(2) Strategija določa temeljne politike in ukrepe spodbujanja prostovoljskega dela.

(3) Strategija se sprejme za obdobje petih let.

(4) Strategijo pripravi ministrstvo pristojno za javno upravo, v sodelovanju z ministrstvi, v pristojnosti katerih sodijo naloge s področja prostovoljskega dela.

(5) Za izvedbo nalog iz prejšnjega odstavka in spremljanje izvajanja Strategije Vlada Republike Slovenije, na predlog ministrstva pristojnega za javno upravo, imenuje delovno telo sestavljeno iz predstavnikov ministrstev in prostovoljskih organizacij.







Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login