39. člen (povezovanje prostovoljskih organizacij)

E-pošta natisni
39. člen
(povezovanje prostovoljskih organizacij)(1) Za lažje doseganje skupnih ciljev se lahko prostovoljske organizacije povezujejo v mreže prostovoljskih organizacij.

(2) Mreže prostovoljskih organizacij iz prejšnjega odstavka niso pravne osebe. Izkazujejo se s formaliziranim pristopom posamezne prostovoljske organizacije k mreži. Njena organizacija, način dela in pristojnosti so določene s pooblastilnim razmerjem prostovoljskih organizacij, ki so vanjo vključene.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login