40. člen (razvid prostovoljskih organizacij)

E-pošta natisni
40. člen
(razvid prostovoljskih organizacij)
(1) Za potrebe spremljanja prostovoljstva in uveljavljanje pravic in obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih organizacij ministrstvo, pristojno za javno upravo, na podlagi pisne priglasitve pravne osebe zasebnega prava, katere delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno, za vpis v razvid, vzpostavi elektronski razvid prostovoljskih organizacij in ga objavi na spletni strani ministrstva.

(2) Razvid prostovoljskih organizacij vsebuje naslednje podatke:
- matično številko pravne osebe,
- naziv in sedež pravne osebe,
- statusna oblika pravne osebe,
- osebne podatke zakonitega zastopnika,
- dejavnost pravne osebe,
- datum vpisa v razvid,
- datum izbrisa iz razvida ter
- razlog izbrisa.


Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login