41. člen (priglasitev v razvid)

E-pošta natisni
41. člen
(priglasitev v razvid)

(1) Pisna priglasitev vsebuje naslednje podatke:
- matično številko pravne osebe,
- naziv in sedež pravne osebe,
- statusna oblika pravne osebe,
- osebne podatke zakonitega zastopnika,
- dejavnost pravne osebe,
- izjavo, da pravna oseba izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 10. člena tega zakona,
- da ne gre za organizacijo iz tretjega odstavka 10 člena ter
- datum, žig in podpis zakonitega zastopnika.

(2) Minister, pristojen za javno upravo določi obrazec iz prejšnjega odstavka tega člena in ga objavi na spletni strani ministrstva.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login