42. člen (izbris in ponovna priglasitev v razvid)

E-pošta natisni
42. člen
(izbris in ponovna priglasitev v razvid)


(1) Izbris prostovoljske organizacije iz razvida se izvrši, če:
- prostovoljska organizacija to pisno zahteva,
- pravna oseba preneha obstajati,
- prostovoljska organizacija iz prvega odstavka 24. člena tega zakona ne predloži poročila o prostovoljstvu iz prvega odstavka 43. člena tega zakona,
- prostovoljska organizacija iz petega odstavka 24. člena ne sporoči podatkov o opravljenem prostovoljskem delu prostovoljski organizaciji iz prvega odstavka 24. člena tega zakona ter če
- ne izpolnjuje več pogojev za vpis v razvid.

(2) Pravnim osebam iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ponovna priglasitev za vpis v elektronski razvid prostovoljskih organizacij ni dovoljena pred potekom dveh let od izbrisa.


Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login