46. člen (Odbor)

E-pošta natisni
46. člen
(Odbor)


(1) Odbor, na predlog ministra, pristojnega za javno upravo, imenuje Vlada Republike Slovenije. Ima devet članov. Sestavljen je tako, da člani v njem zastopajo vsa področja prostovoljskega dela.

(2) Štiri kandidate za člane Odbora predlagajo prostovoljske organizacije, enega kandidata predlaga urad predsednika Republike Slovenije, enega kandidata predlaga ministrstvo pristojno za javno upravo, tri kandidate pa predlagajo ministrstva tako, da se z njihovim imenovanjem zagotovi zastopanost še manjkajočih področij prostovoljskega dela.

(3) Člani Odbora so imenovani za dobo štirih let tako, da se pri prvem imenovanju za štiri člane Odbora določi mandat dveh let, za ostale pa štiri leta. Mandat članov Odbora se lahko ponovi le enkrat.

(4) Predsednika Odbora in njegovega namestnika izvolijo člani izmed sebe.

(5) Za pomoč pri izbiri kandidatov za podelitev nagrad in priznanj lahko Odbor, po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za javno upravo, vladi predlaga imenovanje posebne strokovne komisije za posamezna področja prostovoljskega dela. ki pripravijo strokovne ocene o posameznih predlogih.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login