50. člen (pristojnost za izvajanje)

E-pošta natisni
50. člen
(pristojnost za izvajanje)(1) Za izvajanje tega zakona je pristojno ministrstvo, pristojno za javno upravo.

(2) Ministrstvo pristojno za javno upravo spremlja stanje prostovoljstva v Republiki Sloveniji ter sodeluje pri pripravi, izvajanju in vrednotenju politik, predpisov in ukrepov, ki vplivajo na delovanje prostovoljcev in prostovoljskih organizacij in skrbi za izvajanje Strategije.Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login