51. člen (nadzor)

E-pošta natisni
51. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem posameznih določb tega zakona izvajajo:
- nad določbami drugega odstavka 18. člena, drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 19. člena, prvega in drugega odstavka 24. člena, prvega, drugega, petega in šestega odstavka 25. člena ter nad deveto alinejo prvega odstavka 29. člena tega zakona, Inšpektorat Republike Slovenije za javno upravo;
- nad določbami prvega in drugega odstavka 12. člena, nad določbami prvega in drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 21. člena tega zakona, Inšpektorat Republike Slovenije za delo ter
- nad določbami četrtega odstavka 24. člena tega zakona, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

(2) Inšpektorat Republike Slovenije za javno upravo, Inšpektorat Republike Slovenije za delo in Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije izvršujejo pristojnosti iz prejšnjega odstavka kot prekrškovni organi.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login