57. člen (posebne in končne določbe)

E-pošta natisni
57. člen
(posebne in končne določbe)
(1) Prva poročila o prostovoljstvu in prvo skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji, v skladu z določbo prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 43. člena tega zakona, prostovoljske organizacije in ministrstvo, pristojno za javno upravo, pripravijo v rokih določenih s tem zakonom in predpisom iz sedmega odstavka 43. člena v koledarskem letu, ki sledi letu uveljavitve tega zakona.

(2) Ne glede na določbo 43. člena tega zakona se za potrebe priprave prvega poročila o prostovoljstvu in prvega skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji po uveljavitvi tega zakona, kot obdobje poročanja, šteje obdobje od dneva uveljavitve tega zakona do izteka koledarskega leta v katerem je zakon stopil v veljavo.


Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login