6. člen (prostovoljsko delo)

E-pošta natisni


6. člen
(prostovoljsko delo)
(1) Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja
neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno
korist.

(2) Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje:
- dela, za katero je pogoj plačilo, druga premoženjska korist, oprostitev materialne obveznosti ali nagrada,
- dela, ki je namenjeno zgolj zadovoljevanju osebnih interesov in potreb članov v članski organizaciji in ni v splošno družbeno korist,
- dela, za katero je glede na naravo dela potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi,
- dela, če obveznost opravljanja temelji na pravnem poslu, ki ga ne določa ta zakon ali pa ga je ena oseba dolžna izvajati za drugo osebo na temelju zakona ali drugega predpisa ali na podlagi sodne odločbe,
- dela, ki je običajno v sorodstvenih ali prijateljskih odnosih,
- dela z namenom strokovnega usposabljanja, brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi (volontersko pripravništvo), v skladu zakonom, ki ureja delovna razmerja ali drugim zakonom.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login