8. člen (organizirano prostovoljstvo)

E-pošta natisni
8. člen
(organizirano prostovoljstvo)

(1) Organizirano prostovoljstvo je prostovoljsko delo, ki se skladno z določbami tega zakona opravlja v okviru prostovoljskih organizacij, kot jih opredeljuje 10. člen tega zakona in ga posameznik izvaja redno, najmanj 24 ur letno.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se lahko na podlagi posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo dopolnitev rednega programa javne službe, organizirano prostovoljstvo izvaja tudi v osebah javnega prava ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo. Prostovoljstvo se v teh osebah opravlja v okviru posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo dopolnitev redne dejavnosti javne službe in ne smejo posegati v pristojnosti in obveznosti organizacije, določene s posebnim zakonom ali drugim predpisom. Posebni prostovoljski programi se določijo z notranjim aktom organizacije, pri izvajanju programa pa imajo te organizacije pravice in obveznosti prostovoljskih organizacij v okviru katerih se organizirano prostovoljstvo izvaja.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login