11. člen (pravice prostovoljca)

E-pošta natisni

11. člen
(pravice prostovoljca)


(1) Pravice prostovoljca so:
1. da je predhodno seznanjen z vsemi vsebinami in pogoji dela ter s pravicami, ki mu kot prostovoljcu pripadajo po tem ali posebnem zakonu,
2. da je deležen ustreznega usposabljanja za prostovoljsko delo in drugega izobraževanja v zvezi s prostovoljskim delom,
3. da je med trajanjem prostovoljskega dela deležen osebnostne podpore in primerno organiziranega mentorstva usposobljenih mentorjev,
4. da je prostovoljsko delo primerno organizirano,
5. da ima zagotovljeno ustrezno varnost in zdravje pri delu,
6. da aktivno sodeluje in soodloča v zadevah, ki vplivajo na prostovoljsko delo,
7. da odkloni delo, ki se mu zdi moralno nesprejemljivo ali je v nasprotju z določili tega zakona,
8. da prejme potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu,
9. pravica do pritožbe na najvišji organ upravljanja ali od njega pooblaščeni organ v prostovoljski organizaciji,
10. druge pravice, ki jih določa ta zakon.


(2) Če gre za prostovoljce, ki so voljeni in imenovani funkcionarji društva ali zveze društev ali
prostovoljce, ki opravljajo prostovoljsko delo kot strokovnjaki na določenem področju ali
prostovoljce, ki organizirajo dejavnost ali prostovoljsko delo, veljajo pravice iz prvih štirih
alinej prvega odstavka tega člena zgolj smiselno.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login

Zadnji komentarji

mednarodni-dan-prostovoljstva
video-s12-prostovoljstvo
prostovoljstvo-facebook

Obiskovalci na strani

Prisotni 4 gostov .