26. člen (pristojno telo za izvajanje zakona)

E-pošta natisni
26. člen
(pristojno telo za izvajanje zakona)
(1) Za izvajanje nalog iz 25. člena je pristojno telo za nevladne organizacije, pri katerem se oblikuje poseben oddelek za prostovoljstvo, ki izvaja predvsem naslednje naloge:
- oblikuje in izvaja ukrepe za izpolnjevanje nalog iz 25. člena,
- sodeluje pri pripravi, izvajanju in vrednotenju politik, predpisov in ukrepov, ki urejajo oz. vplivajo na delovanje prostovoljcev in prostovoljskih organizacij in skrbi za izvajanje načela vključevanja prostovoljstva,
- s podzakonskim aktom oblikuje merila za evidentiranje prostovoljskih organizacij in njihovih mrež,
- evidentira prostovoljske organizacije in opravljeno prostovoljsko delo,
- izvaja nadzor nad izvajanjem tega zakona in v zvezi s tem na pobudo prostovoljca ali prostovoljske organizacije izdaja mnenja s priporočili
(2) Oddelek je pri svojih odločitvah vezan na obvezujoče mnenje Povezovalnega odbora za prostovoljstvo pri telesu za nevladne organizacije, ki je sestavljen iz sodega števila predstavnikov, pri čemer mora biti polovica predstavnikov s strani prostovoljskih organizacij, ki jih na podlagi izvedenega postopka izbire predlaga nacionalna mreža (ali mreže) prostovoljskih organizacij.
(3) S koncesijsko pogodbo se lahko izvajanje posameznih nalog iz prvega odstavka prenese na nacionalno mrežo prostovoljskih organizacij.
(4) Vsi državni organi in organi regionalnih in lokalnih skupnosti so dolžni pred sprejemom predpisov in ukrepov glede prostovoljskega dela in za izvajanje namena tega zakona sodelovati z mrežami prostovoljskih organizacij na svojem nivoju in v ta namen:
Þ zagotavljati sodelovanje predstavnikov teh mrež pri obravnavi navedenih vsebin;
Þ določiti način sodelovanja predstavnikov mrež v svojih aktih;
Þ obvestiti mreže prostovoljskih organizacij na svojem nivoju ter se opredeliti do njihovih stališč in pripomb.

Komentarji

Za komentarje morate biti prijavljeni!
 
2008-2010 - Sodeluj.net - Vse pravice pridržane. Tehnična postavitev in izvedba: Inštitut za elektronsko participacijo INePA | Login

Zadnji komentarji

mednarodni-dan-prostovoljstva
video-s12-prostovoljstvo
prostovoljstvo-facebook

Obiskovalci na strani

Prisotni 2 gostov .